Řešte údržbu komplexně

Jako údržbář jste na svém pracovišti nepostradatelný. Bez Vás by byl provoz strojů a zařízení komplikovaný. Váznula by výroba. Snižoval by se zisk celé továrny. Pokud si to Váš zaměstnavatel uvědomuje, pak si Vašich pracovních zásahů musí vážit, ale také dobře ocenit. A víte, že můžete svou práci ještě vylepšovat? K údržbě strojů a zařízení v jednotlivých halách patří i jejich seřizování, nastavování a připravování k zahájení směny. Musíte mít spoustu součástek a pracovních prostředků. Máte i spínače ? Máte je u každého stroje?

Budou pracovat za Vás

Před každým začátkem směny obíháte stroje a tlačítkem je uvádíte do chodu, aby se stroje a zařízení včas zahřály, než přijde jejich obsluha. Kolik času ušetříte, když je necháte zapnout zařízením, které myslí za Vás, ale také Vám ušetří pobíhání po hale, si můžete klidně spočítat. Svému zaměstnavateli lehce vysvětlíte, proč je investice do takového zařízení nutná. Nikdy se nemůže stát, že se na nějaký stroj zapomene. Pokud jej ale dobře nastavíte Vy. Určitě i tuto variantu zařaďte do svých pracovních úkonů.