Jak to jen převezete

Když jste si představila, co vás čeká, tak vám naskakovala husí kůže, jenže jste neměla na vybranou. Vlastně to mezinárodní stěhování bylo to jediné, co vás na celé té věci tak děsilo, neboť o tu práci v zahraničí jste už dlouho usilovala a měla jste ohromnou radost, že vám to vyšlo. A na rozdíl od mnoha jiných lidí jste se vůbec neobávala toho, jak se tam domluvíte, neboť jazyky jsou vaše doména, a jak se sžijete s místním prostředím, neboť vás seznamování a poznávání jiných kultur baví. Vás prostě děsilo jen to, jak převezete všechny své věci z místa na místo, protože jich zrovna není dvakrát málo.

Sběratelka zbytečností

Vy totiž patříte k těm lidem, co když se jim něco líbí, tak si to koupí, no a když to tak člověk dělá celý život, tak za těch pár desítek let má svůj byt naplněný všemožnou veteší, ke které si však již vytvořil vztah a má k ní navázané jisté vzpomínky, takže rozhodně ani na chvíli nepřichází v úvahu to, že by něco z toho vyhodil. Takže přirozeným důsledkem toho všeho je přeplněný byt, který byste potřebovala asi tak dvakrát větší a velice náročné balení a vybalování.